Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu Üyeleri

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU

      

 

1. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

 

Prof. Dr. Derya GÜROY (Komisyon Başkanı)

 

2. Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

 

Prof. Dr. Mehmet Tahsin CANBULAT

 

3.Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı

 

Prof. Dr. Kaya BAYRAKTAR

 

4.Matematik ve Fen Bilimleri Temel Alanı

 

Prof. Dr. Mehmet Atilla TAŞDELEN

 

5.Mühendislik Temel Alanı

 

   Dr. Öğr. Üyesi Esra Bilgin Şimşek

 

6.Hukuk Temel Alanı

 

Doç. Dr. Recep MAKAS

 

7.İlahiyat Temel Alanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir COŞKUN

 

8.Sağlık Bilimleri Temel Alanı

 

Dr. Öğr. Üyesi Asuman SALTAN

Etiket: