Öğretim Elemanlarımızın 2018 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları, Akademik Birimlerimizde oluşturulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları” ve üniversitemiz senatosunca kurulan “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” tarafından Akademik Teşvik Yönetmeliği dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Akademik Teşvik başvuru sonuçları her başvuru sahibinin email adresine yollanmıştır. “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” hükümlerine göre puanlarına itiraz etmek isteyen öğretim elemanlarımızın, gerekçeli itirazlarını 23-29 Ocak 2019 tarihleri arasında Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna "Elektronik Belge Yönetim Sistemi-EBYS" üzerinden iletilebilirsiniz.

Etiket: