Komisyon Başkanı

REKTÖR YARDIMCISI

Orhan Torkul

Komisyon Üyesi

Prof.Dr.

Derya Güroy

Komisyon Üyesi

Prof.Dr.

Mehmet Tahsin Canbulat

Komisyon Üyesi

Prof.Dr.

Kaya Bayraktar